top of page

ÄR JAG MEDBEROENDE?

KÄNNETECKEN

FÖR SJÄLVUPPSKATTNING OM DU ÄR MEDBEROENDE

OMHÄNDERTAGANDE

 • Hjälper för att känna mig behövd och älskad 

 • Säkrast när jag själva ger

 • Känner ansvar för andras känslor, tankar och välbefinnande

 • Förekommer andras behov

 • Hjälper även de som inte vill bli hjälpta

 • Har svaren till andras problem men är hjälplös inför mina egna

KONTROLL

 • Har ”kontrollbehov” och tycker inte om oväntade saker

 • Försöker kontrollera människor genom; hjälplöshet, skuldkänslor, påtryckningar, hot, råd, manipulation eller dominans

 • Har levt med människor som inte låter sig kontrolleras, blev besviken

 • Kontrollerar livet snarare än lever det

 • Insjuknar i styrka

FÖRNEKELSE

 • Förnekar problem i familj och uppväxt, Har minnesluckor från barndomen

 • Ignorerar problem, låtsas som de inte finns eller intalar mig att problemet inte är så stort

 • Ljuger för mig själv och andra

 • Tror på lögner

 • Säger att andra får mig att känna som jag gör

 • Känner mig som ett offer

 • Flyr in i arbete, mat, eller tvångsmässig shopping.

 • Lider av någon oförklarlig kronisk smärta

DÅLIG SJÄLVKÄNSLA

 • Tycker mig inte duga som jag är

 • Förväxlar självkänsla med självförtroende

 • Är aldrig nöjd med mina prestationer

 • Känner skam

 • Tar inte hand om mig själv och mina behov: går inte till doktor, tandläkare, frisör, tränar etc. medan jag är angelägen om att andra gör det

 • Utsätter mig för stora risker

 • Ber om ursäkt för mig själv

 • Måste bevisa att jag duger för andra människor för att tycka att jag själv duger

 • Kan inte ta emot komplimanger

 • Pendlar mellan att känna mig värdelösa och bättre än andra

TVÅNGSTANKAR

 • Är ängslig, oroar mig och har katastroftankar

 • Har skuldkänslor

 • Grubblar över problem eller andra människor

 • Söker efter problem

 • Kan inte leva i nuet

 • Har svårt att göra en sak i taget

DÅLIG PÅ KOMMUNIKATION

 • ​​Är indirekt med t.ex. suckar, pikar och antydningar

 • Säger det jag tror att andra vill höra

 • Är oärlig/ljuger

 • Är konflikträdd

 • Pratar för mycket

 • Går i försvar vid kritik

 • Har svårt att se min del

GRÄNSLÖSHET

 • Känner inte mina egna gränser

 • Har svårt att dra gränser

 • Går med på mer än jag egentligen vill

 • Är intolerant

 • Skvallrar

 • Bryr mig inte om gränser som andra drar

BRISTANDE TILLIT

 • Litar inte på att saker som sker naturligt blir bra

 • Tror att andra och världen vill mig illa

 • Har svårt att ta beslut

 • Litar inte på andra människor

 • Litar på opålitliga människor

 • Litar inte på mig själv, mina tankar och känslor - falsk självtillit

RELATIONSPROBLEM

 • Är överlojal

 • Inleder relationer med dysfunktionella personer 

 • Jämställer kärlek med smärta

 • Försöker förändra mig själv/prestera bättre för att rädda relationer

 • Är svartsjuk

 • Har svårt att visa känslor

 • Har svårt att utrycka mina behov

 • Stjäl ansvar

 • Söker kärlek från människor som inte kan älska

 • Lägger över ansvaret för mitt mående hos andra

 • Har svårt att slappna av bland andra människor

 • Har svårt med intimitet

 • Är vårdare i sängen

 • Har svårt för att be om vad jag behöver i sängen

 • Har sex för andras skull

 • Använder sex som medlande eller straff

 • Har fantasier om människor utanför relationer

 • Tappar sexlusten

PROBLEM MED KÄNSLOR

 • Ser mig själv som en ”känslomänniska”

 • Pendlar mellan passiva eller aggressiva reaktioner

 • Svårt att definiera känslor, är rädd för känslor

 • Undertrycker min vrede

 • Tryggare med vrede än sårbarhet

 • Tappar kontrollen över mitt humör

 • Flyr mina känslor och går in i andras känslor

 • Definierar känslor som bra eller dåliga

 • Stresskänslig

BEROENDEN

 • Söker lyckan utanför mig själv

 • Tänker att "om jag bara får den/det/hen" så blir allt bra

 • Klamrar mig fast vid personer eller saker jag tror kan skänka lycka

 • Rädd att förlora människor och saker

 • Är hellre med någon som inte behandlar mig väl än är själv

I MISSBRUKSRELATION

 • Förhåller mig efter missbrukarens humör

 • Gömmer flaskor, häller ut sprit, letar efter sprutor eller bevis på missbruket

 • Tror att jag har orsakat missbruket, att jag kan bota missbruket och att jag kan ha koll på det/kontrollera det

 • Parerar mellan att uppmuntra, övertala och straffa missbrukaren

 • Rädd för att göra missbrukaren upprörd då det kan leda till återfall

 • Det går att vara medberoende till; missbruk/beroende, psykisk ohälsa, ätstörning, narcissism/våld, fysisk sjukdom, till någon som är medberoende (vandrar i generationer)…

 • Du kan vara:

 1. Förälder till barn med missbruk/dysfunktion.

 2. Partner till någon som missbrukar/är dysfunktionell

 3. Barn till förälder med missbruk/dysfunktion

 4. Nära vän till någon med missbruk/dysfunktion.

 5. Släkting

 6. Arbetskollega/Chef

I ARBETSLIVET

 • Jobbar ofta med Vård och omsorg

 • Som Chef - anställer personer med problem, beslut baserat på känslor, utövar kontroll (parerar mellan att "mamma", mästra, manipulera eller vara martyr)

 • Som Anställd - gränslös, svårt att ta kritik, konflikträdd,  överpresterar, svårt för auktoriteter och tar överdrivet med ansvar

 • Presterar - leder till fysiskt och psykiskt sjukdom och utbrändhet = sjukskrivning

RESULTERAR I

 • Bitterhet/självömkan

 • Isolering

 • Depression

 • Blir svårt känslomässigt, mentalt eller kroppsligt sjuka

 • Funderar på självmord, försöker begå självmord eller begår självmord

 • Ångest, panikångest

 • Utmattningssyndrom 

 • Känslomässiga explosioner mot personer som inte gjort något, våldsamhet

 • Ätstörningar

 • Eget beroende/missbruk

bottom of page