top of page

EN PROGRESSIV SJUKDOM

BEROENDE-SJUKDOMEN

BEROENDESJUKDOMEN

 • Beroende är en sjukdom, inte ett val

 • Beroendesjukdomen påverkar den beroende; fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och andligt/själsligt

 • Att vara t.ex. alkoholist innebär att ha ett okontrollerbart behov att dricka och så länge personen fortsätter att dricka så kommer behovet att öka - en progressiv sjukdom

 • Ett beroende kan beskrivas som en kidnappad hjärna; tvångsmässigt, fortsätter hen trots negativa konsekvenser - en besatthet

 • En beroende person kommer alltid att välja drogen framför ALLT - så stark är sjukdomen

 • Beroendespiralen: Besatthet - Ritualisering -Tvångsmässigt beteende/utagerande/användande - Ångest/förtvivlan - Skam - Vill fly skammen -

 • Beroende personer kan tillfriskna, men inte av egen kraft - de behöver ta hjälp

 • Bara den beroende kan själv välja att ta den hjälpen

RELATIONSSJUKDOMEN

 • Beroende är en relationssjukdom – den påverkar alla relationer omkring den beroende

 • Anhöriga är lika maktlösa inför drogen som den beroende är; inget vi säger eller gör kan förändra den beroende eller hens brukande - vi kan bota beroendesjukdomen lika lite som vi kan bota cancer

 • Anhöriga/medberoende förnekar det som pågår – köpslår med sig själv och den beroende

 • Anhöriga skyddar den beroende genom att t.ex. betala hens skulder eller räkningar, ljuga för utomstående, arbetsplatser mm.

 • Anhöriga låter ej den beroende ta sina egna konsekvenser - VI blir problemet istället för drogen

 • Anhöriga tror att allt kommer bli bra bara den beroende slutar att bruka

 • Vi lider av en mental besatthet; största delen av den medberoendes vakna tid går åt att tänka på den beroende eller hens användande

 • Använder tomma hot, t.ex. att vi ska lämna den beroende om hen inte slutar, men gör sedan inte det

 • Även om den anhörige inte vill att den beroende ska använda, så får vi en känsla av tillfredställelse när hen finner bevis på det hen tror eller anar - t.ex. letar flaskor eller droger, läser sms, snokar på facebook/sociala medier, ringer runt mm.

 • Anhöriga blir förvirrad om den beroende blir nykter, då vi själva inte mår bättre

12-STEGSGRUPPER FÖR BEROENDE

Det finns i dagens läge en hel del bra professionella verksamheter som behandlar olika typer av beroende. Många använder sig av 12-stegsmetoden, medan andra arbetar på varierade sätt. I Medberoendepoddens avsnitt kan du bekanta dig med några av de bästa!

bottom of page