top of page
Stödgrupp

FÖRDJUPNINGSKURS FÖR DIG SOM ÄR MEDBEROENDE

Digital fördjupningskurs

Digital födjupningskurs för medberoende

med Medberoendepoddens Ida Högström som kursledare/behandlare

 

Målgrupp: 

Du som känner igen dig i att vara medberoende och har kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande men önskar gå djupare in i tillfrisknande och skala fler lager på den kända löken. Kursen går inte igenom grunderna, utan utgår ifrån att du har grunderna klara för dig och ägnar sig åt vidareutveckling för medberoende i tillfrisknande. Om du känner att du inte riktigt förstår ditt medberoende ännu är grundkursen att rekommendera som ett första steg.

 

Inriktning:

Kursen är tänkt att hjälpa dig att fördjupa ditt tillfrisknande. Ofta har medberoendet, precis som beroendet, en akut fas. När vi arbetat oss igenom den akuta fasen och fått en skjuts in i tillfrisknandet brukar nya lager och nyanser att visa sig. Det är dessa vi tittar på i fördjupningskursen och jobbar vidare med drömmar och mål.

 

Syfte:

Att fördjupa tillfrisknandet från medberoende och arbeta vidare med det “nya jaget”. Vi arbetar med djupare förståelse för vår historia (fler nyanser), uppmärksammar nyupptäckta problemområden och försöker finna verktyg och förhållningssätt till dessa, samt arbetar med att läka genom glädje. Det är vanligt att vi en bit in i tillfrisknandet får syn på nya delar av medberoendet, här tittar vi på dessa, samt att vi sitter med en ny version av oss själva som vi inte riktigt vet hur vi ska leva vårt bästa liv med.

 

Innehåll:*

  • Skam/skuld

  • Inre barnet/vuxet barn

  • Traumaläkning

  • Den egna moraliska kompassen

  • Självkänsla & Autenticitet

  • Behov & gränser

  • Känslor

  • Längtan/Drömmar

  • Inventera nya lager

  • Allt utgår från delarna barndom, nutid och framtid

 

*Innehållet kan komma att uppdateras då kursen fortfarande arbetas fram

 

Förkunskapskrav: 

Du har antingen gått den digitala grundkursen för medberoende, eller arbetat med ditt medberoende ett tag, exempelvis genom ett tolvstegsprogram.

 

Upplägg: 

Kursen är digital och sker helt på Zoom där vi ses med kamera på. Den är förlagd på tre veckor à tre heldagar, tre kortare incheckningar, samt ett individuellt samtal. Heldagarna är förlagda på söndagar, följda av en timmes check-in på onsdagskvällar.

 

Datum för kommande kurs: 

Maj 2024

Söndag 12/5,10:00-16:00 (inklusive en timmes lunchpaus)

Onsdag 15/5, klockan 18:30-19:30

Söndag 19/5, 10:00-16:00 (inklusive en timmes lunchpaus)

Onsdag 22/5, klockan 18:30-19:30

Söndag 26/5, 10:00-16:00 (inklusive en timmes lunchpaus)

Onsdag 29/5, klockan 18:30-19:30

Det individuella samtalet på en timme bokas separat med Ida men bör ske inom två månaders tid från kursstart.

 

Om Ida Högström:

Ida är utbildad 12-stegsbehandlare inom beroende, har arbetat med medberoende och anhöriga sedan 2015 då hon startade Medberoendepodden. Ida har föreläst och utbildat i ämnet medberoende sedan 2016 och är känd för att göra det komplicerade begripligt, det tunga hoppfullt och sätta fingret på det viktigaste. Ida har egen erfarenhet av att vara anhörig/medberoende till en person med beroende och psykisk ohälsa, samt har varit i tillfrisknande från sitt medberoende i ett 12-stegsprogram sedan åtta år tillbaka och har innan dess gått många år i egen terapi.

 

Hon har även studerat bland annat psykologi, kommunikation mellan människor, konflikthantering, livsåskådning, sorg, levd filosofi och har nyligen avslutat masternivå i kreativt skrivande. Ida ingår idag i en forskningsgrupp som ska studera medberoende, med ett alternativt begrepp – anpassningssyndrom – då det bättre beskriver problematiken. Gruppen ska bland annat undersöka om anpassningssyndrom/medberoende skulle behöva vara en egen diagnos och undersöka den möjliga länken mellan utbrändhet och anpassningssyndrom.

 

Max antal deltagare på kursen: 

14 personer (minst antal: sex personer)

 

Pris:

3 900 kr (inklusive moms) – då många har det svårt ekonomiskt just nu, erbjuder jag möjligheten att dela fakturan på två (dvs. två månader). 

 

Detaljer: 

Ansökningar behandlas löpande till dess kursen är fullsatt. Bokningsbekräftelse kommer via mail. Faktura skickas sedan via mail till din angivna mailadress. Dubbelkolla att du angett rätt mailadress. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar. Betald faktura räknas som bekräftad plats. Önskar du få kursavgiften delad på två fakturor à 30 dagar, meddela det i din ansökan.

För frågor om kursen:

Maila Ida på ida.hogstrom@medberoendepodden.se

 

Anmälan till FÖRDJUPNINGSKURSEN MAJ 2024 sker i formuläret nedan.

Anmälan till digital fördjupningskurs för medberoende

Fyll i uppgifterna för att anmäla dig till kursen

bottom of page