FÖRELÄSNING MED

IDA HÖGSTRÖM

Boka föreläsning med Medberoendepoddens Ida Högström!

 

Med en blandning av egna erfarenheter och fakta går Ida igenom medberoendeproblematiken; hur den uppkommer, hur den ter sig och hur man kan ta sig ur ett medberoende. 

Boka nu!

OM FÖRELÄSNINGEN

"Att vara anhörig till någon som är beroende/dysfunktionell relaterar just till det att denne någon annan är sjuk. Beroende är en så kallad 'relationssjukdom' – den drabbar familjer och anhöriga till den beroende. Men vad händer med oss anhöriga, på vilket sätt påverkas vi negativt? Är det verkligen så att medberoende uppkommer genom den dysfunktionella person vi lever nära - eller kan det ha sin grund tidigare i livet, finns det en orsak till att vi söker oss till dessa dysfunktionella personer?"

Runt varje beroende person finns ca 4-5 anhöriga som påverkas negativt - var av minst en av dessa utvecklar ett medberoende. En person kan vara medberoende till någon som lider av missbruk, psykisk ohälsa, narcissism, ätstörninga, psykisk och fysisk misshandel/övergrepp mm. I stora drag kan man säga att minst en tredjedel av Sveriges befolkning är medberoende. Dessa personer är direkt påverkade av den dysfunktion de lever (eller har levt) nära.

I föreläsningen delar Ida Högström med sig av sina erfarenheter av att växa upp med en anhörig som var sjuk i alkoholist och psykisk ohälsa, och hur det har påverkat henne genom livet. Hon reder ut begreppet medberoende och förklarar mer ingående hur det fungerar, hur det uppkommer och vilka olika typer av medberoende det finns. Ida talar även om vad vi kan göra åt medberoendeproblematiken. Genom Medberoendepodden har hon fått ta del av många olika berättelser; både av gäster som på olika sätt arbetar med medberoende, beroende eller psykisk ohälsa och personliga livsberättelser. Trots att varje berättelse är unik finns flera gemensamma nämnare. Så även i lösningen! 

Förslag på vilka som kan ha nytta av föreläsningen: anhörigstöd, kommun och landsting, socialarbetare, vårdenheter, behandlare, psykologer, anhöriggrupper, organisationer som rör anhörigskap, beroende och/eller psykisk ohälsa, privatpersoner med egna erfarenheter, företag, skolor mfl. Givetvis anpassar Ida föreläsningen efter målgrupp.

"När vi benämner oss som medberoende riktar vi ljuset mot oss själva. Vi kan inte förändra någon annan eller bota någon annans sjukdom – men vi kan förändra oss själva."

Medberoendepoddens syfte - att utbilda, nyansera, beröra, inspirera, sprida hopp samt få bort skammen som fortfarande ligger som ett tungt täcke över oss anhöriga. Detta är givetvis även föreläsningens mål.

 

Vi måste sluta lida i det tysta!

Föreläsningen går att kombinera med en fördjupande och självutvecklande workshop!


 

Pris:10 000 för föreläsning

Pris: ca 20 000 kr för workshop

(priset är ex. moms + resa/logi om uppdraget är utanför Stockholm)

 

För mer information, pris- eller bokningsförfrågan kontakta Ida via kontaktrutan nedan!

(eller direkt på: ida.hogstrom@medberoendepodden.se)

 
Sagt om föreläsningen:
"Nu förstår jag hur mitt medberoende har styrt mig, men också att jag kan förändra det. Jag vill inte leva i självömkan längre och nu förstår jag inte bara att jag kan förändra det, utan också hur!"
"Jag kände mig flera kilo lättare efter föreläsningen. Det var som om allt bagage jag burit runt på bara lyftes från mina axlar."

"Jag grät, men det var av igenkänning och lättnad. Jag tänker inte vara ett offer för mitt liv längre. Men som Ida säger går det inte att förstå sig till ett bättre mående, det krävs handling!"

"Den här föreläsning har förändrat mitt liv!"

"Bland det bästa jag har sett."
"Ida är en fantastisk föreläsare och förebild! Hon ger ett varmt intryck, inger hopp och styrka. Det är så viktigt att få lyssna till någon med egen erfarenhet, som kan inge hopp, inspirera till att ta emot hjälp och att jobba för att ta av den eventuella offerkoftan. Hon ger även viktiga verktyg, vilket är viktigt eftersom det är svårt att veta "hur" när man har fastnat..."
"Jag har inte förstått vad medberoende är, och jag har absolut inte förstått att jag är det. Det har ju varit min son och min mamma som varit sjuka. Nu kan jag äntligen vända blicken mot mig själv. Jag är så inspirerad och det känns faktiskt redan bättre!"
"Jag som beroende trodde bara att det var min fru som var medberoende till mig, men jag är ju själv medberoende och det var förmodligen där det började. Jag är tagen, men ändå hoppfull, för nu när jag förstår kan jag göra något åt det."
"Ida är magisk! Hon berör och inspirerar på samma gång. Väldigt skön att lyssna på och det är första gången jag har fått konkreta verktyg med mig. Jag som också jobbar med anhöriga har lärt mig massor som kommer att hjälpa mig i mitt arbete. Det var därför jag gick dit, men jag gick därifrån med så mycket mer. Jag tror inte att det var någon som inte blev tagen och fick en ny syn på livet. Så skönt med en föreläsare som verkligen kan sin sak och men som inte bara berättar om något sorgligt. Kontentan handlar egentligen om att ta sig ur rollen som offer. Alla borde ta del av den här föreläsningen!"