top of page

TA HJÄLP!

HIT KAN DU VÄNDA DIG

Hos Medberoendepoddens Ida Högström kan du få följande hjälp med ditt medberoende:
 

 • Digital grundkurs för medberoende (en blandning av intensivbehandling och psykoedukativ utbildning)

 • Digital fördjupningskurs för medberoende som gått grundkursen eller på annat sätt arbetat med sitt medberoende ett tag

 • Individuella samtal/behandling

   


Ida är utbildad tolvstegsbehandlare och har arbetat med medberoende sedan 2015. Sedan 2016 har hon föreläst och utbildat i ämnet. Hon har ett eget tillfrisknande från medberoende i bagaget sedan 8 år tillbaka. Ida har även studerat bl.a. psykologi. kommunikation mellan människor, professionell kommunikation i och med grupper, sorg, levd filosofi, livsåskådning mm. 

Tolvstegsbehandling är en evidensbaserad behandlingsmetod för beroende som ger goda resultat. Tyvärr räknas inte medberoende som någon medicinsk diagnos (än) och det går därför inte att söka behandling för medberoende på det sätt som någon som lider av ett beroende kan.

Ida har utformat sina kurser med utgångspunkt från tolvstegsbehandling men anpassat innehållet till medberoende. Därför är Idas kurser mer behandlande än kurser i allmänhet. Deltagare som gått kursen upplever det som livsförändrande eftersom man får all kunskap man behöver för att se igenom sina mönster, man får komma i kontakt med sig själv. sina behov och gränser, minska känslor av skam och skuld samt börja hitta glädje, sinnesro och kraft att leva ett liv man vill leva. Det börjar med att vi vågar släppa taget om den omöjliga ansvarsbörda som vi upplever att vårt medberoende innebär.

I de individuella samtalen kan vi arbeta mer på djupet med vad som berör just dig. Jag hjälper dig att identifiera och utmana dina dysfunktionella mönster och ger dig verktyg att börja återfå kontakten med dig själv och din egen kärna. I medberoendet styrs vi utifrån, medan vi i tillfrisknandet kommer i kontakt med oss själva och blir mer lojala med våra inre barn. Medberoendet kommer ofta ur en överdriven anpassning som sker redan i barndomen, där vi lärt oss att vara mer lojala med omgivningen än oss själva. Ida hjälper dig att lära om och på så vis inte bara bli bättre för din egen del, utan öven bättre hjälp för din omgivning. Faktum är att utmattningsdepression snarare är en reell  verklighet än en risk för obehandlat medberoende och som utmattade är vi inte till nytta för någon. Med hjälp av psykoedukation utbildar jag dig i dig själv. Mitt mål är att du inte ska behöva mig.

Både kurserna och de individuella samtalen/behandlingen sker som videomöten via Zoom så du kan befinna dig var som helst i världen, bara du kan sitta ostört och ha god internetuppkoppling. 

Pris för individuella samtal à 1 h: 
1 samtal = 800 kr (inkl moms)*
Paketpris för  3 samtal = 2100 kr (inkl moms)*
Paketpris för 5 samtal = 3400 kr (inkl moms)

Paketpris för 10 samtal = 6 500 kr (inkl moms)

(*Lite billigare för de som även går kursen)

För att boka, kontakta Ida per mail: ida.hogstrom@medberoendepodden.se


Pris för Den digitala grundkursen:
3900 kr (inkl moms)

Mer info och ansökan till kursen sker här.


Ps. Glöm inte att du kan fråga din arbetsgivare/företag om hjälp att betala kursen/behandling. Det kan ses som personlig utveckling.

Det är mer regel än undantag att obehandlat medberoende leder till Utmattningssyndrom, vilket kan bli kostsamt både för dig och din 
arbetsgivareKanske har du redan drabbats av UMS? Då är du inte ensam – mer än 90% av de som går min digitala grundkurs har UMS i bagaget och upplever sig återfå mer kraft och läka på djupet (grundorsaken) här. 

Självhjälpsgrupper

12-stegsprogram

​Självhjälpsgrupper är gratis och består av en gemenskap av likasinnade. Det finns möten och de 12 stegen är ett handlingsprogram mot tillfrisknande. 

Finns ingen av dessa där du bor? Vem som helst kan starta ett möte, kontakta den gemenskap vars möten du vill.

 • Anhörigjouren - jour för anhöriga till: cancer, dödsfall, flykting, kriminalitet, missbruk & beroende, NPF, psykisk ohälsa, saknade, sjukdom, våld, äldrevård (http://www.anhorigjouren.se/index.php)

 • IOGT - verkar för att minska alkohol- och drogmissbruk (www.iogt.se)

 • FMN - Föräldraföreningen mot narkotika (www.fmn.se)

 • Trygga Vuxna - för anhöriga vuxna (www.tryggavuxna.org)

 • Trygga barnen - för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa (www.tryggabarnen.org)

 • Maskrosbarn - för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller missbrukar (www.maskrosbarn.org)

 • Vackra maskrosbarn - stöd och egna historier (www.vackramaskrosbarn.se)

 • Stödlinjen - för spelmissbrukare och deras anhöriga (www.stodlinjen.se)

 • U-Fold - Om läkemedel och drogberoende (www.ufold.uu.se)

 • Vuxna barn till narcicistiska föräldrar -(www.vuxnabarn.nu)

 • Alkohollinjen - 020-844448

 • Jourhavande medmänniska - 08-7021680

 • Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60

 • BRIS - för barn som behöver som behöver någon att prata med om sin jobbiga hemsituation (www.bris.se)

 • Jourhavande präst - 112, be att få bli kopplad till Jourhavande präst

 • PrevenTell - för anhöriga till sexmissbrukare (nationella hjälplinjen: 020-66 77 88)

 • Ring en vän du litar på - be om hjälp och tala om din situation

Andra föreningar

Stödlinjer

Behandling

Terapi

 • Nya steget - behandling för medberoende (www.nyasteget.se

 • Madeleine Swartz – terapi och kurses via Nya Steget

 • CRAFT - rekommenderas av staten som effektiv terapi för anhöriga till beroendee (www.carinabang.se)

 • Valet Recovery Center (Göteborg) - behandling för medberoende samt olika typer av beroende (www.valet.se)

 • Ersta vändpunkten - hjälp för anhöriga (www.erstadiakoni.se/vandpunkten)

 • Capio Maria - anhörigbehandling (http://www.capiomaria.se/Vart-utbud/Anhorigbehandling/)

 • Compassionfokuserad terapi - jobbar med tankar, känslor, beteenden och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystge. För dig med låg självkänsla, ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv (www.compassionportalen.se/cft-compassion-21232651

 • Korpberget - program för anhöriga eller vuxna barn (www.korpberget.se/anhoriga/anhorigprogram)

 • Hattens behandlingshem - erbjuder anhörighelger för missbrukare brukare under behandling (www.hatten.se) -- Fler behandlingshem erbjuder familjeveckor/anhörighelger

 • Gudstjänster med prästen Olle Carlsson - 12-stegsinriktade gudstjänster (efter egna erfarenheter) (www.kontempel.se)

 • DBK - behandlingsklinik för sexberoende och anhöriga (www.dbksverige.se)

 • Agnes Novak - behandling för sex- och kärleksberoende (www.agnesnovak.se)

 • Daniel Kraft - Medberoendebehandlare (www.psykologdanielkraft.se/medberoende)

 • Anhörigstöd/anhörigkonsulent via din kommun

 • Terapi för medberoende/anhöriga - google terapi medberoende alt. terapi anhörig*

 • Traumabehandling/terapi: läs om CPTSD och sök hjälp för detta

 • Företag som erbjuder medberoendebehandling - google medberoendebehandling

 

*Obs! Jag rekommenderar tyvärr inte Medberoendekliniken då folk har farit illa i deras tidigare verksamhet.

bottom of page