TA HJÄLP!

HIT KAN DU VÄNDA DIG

Självhjälpsgrupper

12-stegsprogram

​Självhjälpsgrupper är gratis och består av en gemenskap av likasinnade. Det finns möten och de 12 stegen är ett handlingsprogram mot tillfrisknande. 

Finns ingen av dessa där du bor? Vem som helst kan starta ett möte, kontakta den gemenskap vars möten du vill.

 • Anhörigjouren - jour för anhöriga till: cancer, dödsfall, flykting, kriminalitet, missbruk & beroende, NPF, psykisk ohälsa, saknade, sjukdom, våld, äldrevård (http://www.anhorigjouren.se/index.php)

 • IOGT - verkar för att minska alkohol- och drogmissbruk (www.iogt.se)

 • FMN - Föräldraföreningen mot narkotika (www.fmn.se)

 • Trygga Vuxna - för anhöriga vuxna (www.tryggavuxna.org)

 • Trygga barnen - för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa (www.tryggabarnen.org)

 • Maskrosbarn - för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller missbrukar (www.maskrosbarn.org)

 • Vackra maskrosbarn - stöd och egna historier (www.vackramaskrosbarn.se)

 • Stödlinjen - för spelmissbrukare och deras anhöriga (www.stodlinjen.se)

 • U-Fold - Om läkemedel och drogberoende (www.ufold.uu.se)

 • Vuxna barn till narcicistiska föräldrar -(www.vuxnabarn.nu)

 • Alkohollinjen - 020-844448

 • Jourhavande medmänniska - 08-7021680

 • Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60

 • BRIS - för barn som behöver som behöver någon att prata med om sin jobbiga hemsituation (www.bris.se)

 • Jourhavande präst - 112, be att få bli kopplad till Jourhavande präst

 • PrevenTell - för anhöriga till sexmissbrukare (nationella hjälplinjen: 020-66 77 88)

 • Ring en vän du litar på - be om hjälp och tala om din situation

Andra föreningar

Stödlinjer

Behandling

Terapi