TA HJÄLP!

HIT KAN DU VÄNDA DIG

Gå Idas digitala kurser för medberoende – en blandning av behandling och psykoedukativ utbildning. 

Ida erbjuder även individuella samtal. Kontakta Ida per mail vid intresse:
ida.hogstrom@medberoendepodden.se

Självhjälpsgrupper

12-stegsprogram

​Självhjälpsgrupper är gratis och består av en gemenskap av likasinnade. Det finns möten och de 12 stegen är ett handlingsprogram mot tillfrisknande. 

Finns ingen av dessa där du bor? Vem som helst kan starta ett möte, kontakta den gemenskap vars möten du vill.

 • Anhörigjouren - jour för anhöriga till: cancer, dödsfall, flykting, kriminalitet, missbruk & beroende, NPF, psykisk ohälsa, saknade, sjukdom, våld, äldrevård (http://www.anhorigjouren.se/index.php)

 • IOGT - verkar för att minska alkohol- och drogmissbruk (www.iogt.se)

 • FMN - Föräldraföreningen mot narkotika (www.fmn.se)

 • Trygga Vuxna - för anhöriga vuxna (www.tryggavuxna.org)

 • Trygga barnen - för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa (www.tryggabarnen.org)

 • Maskrosbarn - för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller missbrukar (www.maskrosbarn.org)

 • Vackra maskrosbarn - stöd och egna historier (www.vackramaskrosbarn.se)

 • Stödlinjen - för spelmissbrukare och deras anhöriga (www.stodlinjen.se)

 • U-Fold - Om läkemedel och drogberoende (www.ufold.uu.se)

 • Vuxna barn till narcicistiska föräldrar -(www.vuxnabarn.nu)

 • Alkohollinjen - 020-844448

 • Jourhavande medmänniska - 08-7021680

 • Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60

 • BRIS - för barn som behöver som behöver någon att prata med om sin jobbiga hemsituation (www.bris.se)

 • Jourhavande präst - 112, be att få bli kopplad till Jourhavande präst

 • PrevenTell - för anhöriga till sexmissbrukare (nationella hjälplinjen: 020-66 77 88)

 • Ring en vän du litar på - be om hjälp och tala om din situation

Andra föreningar

Stödlinjer

Behandling

Terapi

 • Nya steget - behandling för medberoende (www.nyasteget.se

 • Madeleine Swartz – terapi och kurses via Nya Steget

 • CRAFT - rekommenderas av staten som effektiv terapi för anhöriga till beroendee (www.carinabang.se)

 • Valet Recovery Center (Göteborg) - behandling för medberoende samt olika typer av beroende (www.valet.se)

 • Ersta vändpunkten - hjälp för anhöriga (www.erstadiakoni.se/vandpunkten)

 • Capio Maria - anhörigbehandling (http://www.capiomaria.se/Vart-utbud/Anhorigbehandling/)

 • Compassionfokuserad terapi - jobbar med tankar, känslor, beteenden och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystge. För dig med låg självkänsla, ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv (www.compassionportalen.se/cft-compassion-21232651

 • Korpberget - program för anhöriga eller vuxna barn (www.korpberget.se/anhoriga/anhorigprogram)

 • Hattens behandlingshem - erbjuder anhörighelger för missbrukare brukare under behandling (www.hatten.se) -- Fler behandlingshem erbjuder familjeveckor/anhörighelger

 • Gudstjänster med prästen Olle Carlsson - 12-stegsinriktade gudstjänster (efter egna erfarenheter) (www.kontempel.se)

 • DBK - behandlingsklinik för sexberoende och anhöriga (www.dbksverige.se)

 • Agnes Novak - behandling för sex- och kärleksberoende (www.agnesnovak.se)

 • Daniel Kraft - Medberoendebehandlare (www.psykologdanielkraft.se/medberoende)

 • Anhörigstöd/anhörigkonsulent via din kommun

 • Terapi för medberoende/anhöriga - google terapi medberoende alt. terapi anhörig*

 • Företag som erbjuder medberoendebehandling - google medberoendebehandling

 

*Obs! Jag rekommenderar tyvärr inte Medberoendekliniken då folk har farit illa i deras tidigare verksamhet.