top of page

Item List

How does codependency affect relationships?

Codependency can lead to unhealthy dynamics in relationships, such as power imbalances, lack of communication, and emotional manipulation.

Read More

What are some common behaviors of codependency?

Codependent behaviors can include enabling, compulsive caretaking, fear of abandonment, and lack of boundaries.

Read More

Jag överhjälper: hjälper mer än vad jag mår bra av/har ork till, vad som är hjälpsamt eller vad som är önskat

Read More

Jag känner ansvar för andras känslor, tankar och välbefinnande

Read More

Jag förekommer andras behov

Ser och svarar an på andras behov innan de själva hunnit uttrycka det/be om hjälp.

Read More

Jag hjälper för att känna mig behövd, värdefull eller älskad

Read More

Jag omger mig med dysfunktionella personer/ personer med problem/som mår dåligt

Read More

Jag flyr mina egna känslor och tankar genom att gå in i andras känslor och tankar

Read More

Jag respekterar inte andras gränser

Jag hjälper eller engagerar mig trots att andra sagt eller visat att de inte vill ha min hjälp

Read More
bottom of page