top of page

Det är inte en musikkarriär som gått förlorad, utan en människa

Om du själv inte lider av psykisk ohälsa så känner du alldeles säkert någon som gör det. Minst 1, 4 miljoner svenskar lider nämligen av det man kallar av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och behöver längst återhämtningstid samt löper störst risk för återfall. En av fem som arbetar har problem med ångest, oro, depression och sömnstörningar. Psykisk ohälsa den tredje främst dödsorsaken i Sverige. Psykisk ohälsa minskar livslängden med 20 år för män och 15 år för kvinnor. Ca 1500 svenskar tar livet av sig varje år och 500 000 lider av självmordstankar. Av dessa står män för 70%. Psykisk ohälsa bland barn och unga har dubblerats de senaste tio åren och siffran ligger nu på ca 190 000 barn och unga vuxna. Vanligaste anledningen till att svenskar går till psykolog är ”Utmattningssyndrom eller jobbrelaterade problem” (30 procent), depression (28 procent), kris eller sorg (23 procent), problem i familjen (20 procent) och ångest, oro eller fobi (16 procent). 19% av Sveriges befolkning uppger att de någon gång haft en depression. Var tredje svensk har fått diagnosen mer än en gång. 38% av Sveriges befolkning lider av sömnbesvär. De senaste siffrorna från försäkringskassan visar att antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade med osannolika 159% mellan åren 2011 och 2016. I statistiken är kvinnor överrepresenterade och år 2016 hade 48% av alla sjukskrivna kvinnor en psykiatrisk diagnos. Anledningarna till ökningen tros vara ökad stress på jobbet, vilket i sin tur kan leda till bland annat utbrändhet, panikångest och depression.

Ja, listan kan göras lång. Det är en underdrift att säga att psykisk ohälsa är ett vanligt problem. Hur kommer det sig då att det fortfarande råder tabu och stigmatisering kring detta? Varför kan vi gapa av förvåning, men på samma gång nicka instämmande – att så här är det, att det är så utbrett, visst är det så. Ändå, vänder vi bort blicken, låtsas som ingenting, håller för öronen när någon i vår närhet uttrycker något som antyder på att hen mår psykiskt dåligt. Vi rycker på axlarna, vill inte kännas vid att det är så det är. Om samma person istället hade visat upp en svullen hand eller ett djupt sår i knät hade vi varit snabba med att uppmana ett läkarbesök. Varför kan vi inte bara se, möta och vara lyhörda inför någon som uttrycker att hen mår psykiskt dåligt? Allt tyder på att psykisk ohälsa har oroligt hög dödlighet, ja att det är ytterst allvarligt.

Vad är egentligen psykisk ohälsa? Folkhälsomyndigheten definierar psykisk hälsa så här:

Begreppet psykisk hälsainvolverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. Psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierat och dess utbredning i befolkningen är svår att mäta. I enkäten (frågeinstrumentet GHQ12) fångar vi besvär av huvudvärk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök.

Har du någon gång drabbats av en depression har du förmodligen mötts av kommentarer som ”ryck upp dig”, ”det är nog bara vädret, jag känner mig också trött och låg” eller ”vad har du att vara ledsen för?”. Du med ångest har säkert mötts av ett ”ta det lugnt”. Du med diagnosen ADHD har säkert fått höra ”det där med koncentrationssvårigheter har väl alla” och du med bipolär sjukdom att ”livet går upp och ner”, ”jag har också sådana där perioder”. Allt detta förminskande, denna misstro och dessa fördomar. Vi vill inte kännas vid, vi vill inte förstå. Visst handlar det om okunskap, men också oförmågan att ta sådant till sig som på ytan inte syns. Kanske har vi fortfarande bilden av de gamla sinnessjukhusen, filmers upphöjda version av galenskap. För att vara galen verkar vara en av människans främsta rädslor. Rädslan är så stark att vi biter ihop, försöker passa in, kväva våra känslor och behov, allt för att inte riskera att bli utstött. Allt för att inte vilja kännas vid det som sticker ut. Vi kan helt enkelt inte förstå psykisk ohälsa som vi kan förstå en förkylning. Men psykisk ohälsa är på riktigt, och den är allvarligt.

Självklart kan jag inte kan undgå att nämna Tim ”Avicii” Bergling. Det är omöjligt att inte göra det därför att han tjänar som exempel på hur allvarlig den psykiska ohälsan är. Psykisk ohälsa bryr sig inte om klass, kön, etnicitet, eller läggning. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst. Men vet du vad, det verkar vara först när det gått riktigt långt, när det händer någon vi sett upp till, hejat på eller sett genom ett rosa skimmer. När det drabbar någon som Tim, som vi vaknar upp ur vår dvala och står upp för problematiken, vi skäms och vill gärna skylla allt på någon, inte se vår del. Vi sörjer denna talang, denna stjärna som skulle kunnat ge världen så mycket mer. Vilken förlust!

Men nej, Tim ville inte ge världen mer. Det var det han försökte säga. Han ville inte, han mådde inte bra och han försökte säga stopp. Han försökte verkligen men blev inte lyssnad på. Varför tror vi att succé skulle vara något slags botemedel mot psykisk ohälsa? Succé är ett stort ansvar att lägga på en människa. Vi har sett det så många gånger, med succé kommer förväntningar och krav, sådant som växer i samband med att succén ökar. Så många går bort för tidigt för att pressen är så stor, så många vänder sig till alkohol och droger, sex eller något annat som kan lindra, som kan få dem att stå ut, lite till, lite till. Problemet är att det inte löser något. Problemet är att den psykiska ohälsan inte kan besegras så. Problemet är just det.

Jag vill påpeka att jag inte kände Tim, hans familj, eller att jag ens är något fan av hans musik (som jag förstår att väldigt många är, att han måste ha haft något alldeles speciellt). Men jag är en människa, både med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och ur ett anhörigperspektiv. Vi lever i en tid där psykiska ohälsan ökar i rasande takt. Om du googlar ordet stress så dyker det upp ”ungefär 212 000 000 resultat”. Stress, stress, stress, prestera, prestera, prestera, resultat, leverera, lyckas, misslyckas inte, lyckas, se bra ut, leverera, var en god partner, en god familjemedlem eller vän. Man blir ju stressad bara av att läsa om detta. På andra sidan möts vi av hälsohets, hälsohets som påminner oss om att vi också måste må bättre, äta rätt, träna rätt, sova rätt, må bra på rätt sätt. När ska vi bara få vara människor med fel och brister? När ska mänsklighet inte ses som något avvikande?

I ett hem putsar vi och tar hand om våra ägodelar, de av högst värde vårdar vi mest. Vi kräver inte att en diamant ska skina bättre, glittra mer. Nej, vi putsar den, placerar den på en plats där den får synas och glänsa. Det är självklart. Så varför är det precis tvärt om i arbetsliv, i vår omvärld. Så många företag vill göra lyckas och bli framgångsrika. Man vänder sig till kunder, klienter och ska tillfredsställa dessas behov, överträffa alla andra. Man tar hand om och månar om dem som företagets verksamhet vänder sig till, och på insidan sliter personalen. Förtaget måste gå bättre, dra in mer pengar. Låt oss pressa personalen likt en citron som ska göra lemonad. Mer och mer, lite till. De finaste citronerna kramar vi hårdast. Men vad händer? Tillslut tar det stopp, tillslut kommer det ingen mer saft, inga läskande drycker att erbjuda kunder och klienter. Lemonaden är slut.

Människor är visserligen inga citroner, men precis på samma sätt tycks vi krama ur dem till sista droppe. Sjukskrivning, bortfall och personalomsättning. Det kostar, det är kostsamt, det är nederlag. Vi tänker kortsiktigt utan tillit till att hållbarhetsfokus på företagens insida kan leda till framgång och ökad förtjänst i längden. Inventera ditt företag, inventera dina personaltillgångar och se över vilka som är värdefulla för ditt företag. Förmodligen alla, men det finns troligtvis några som du uppskattar extra mycket, några som bidrar lite mer till framgången. Utan Tim hade inte "Avicii" funnits, och producenter, bolag och managers inte tjänat något på varumärket, produkten och alla hans hitlåtar. Det var Tim som var deras finaste citron, deras diamant. Varför inte behandla honom som det? Är det inte de mest värdefulla tillgångarna i ditt företag du ska måna om, vårda och uppskatta? Förvänta dig inte mer, förvänta dig lagom, var tacksam och lyssna på vad dessa personer har för behov och gränser. Ta hand om dem. Ingen tjänar nämligen på att bränna ut, ingen tjänar på att köra människor ner i avgrunden. Varken företag eller personal, varken människor eller samhället.

Psykisk ohälsa innebär egentligen att inte må bra psykiskt. Alla kan uppleva detta någon gång i sitt liv, eller, jag kan lova att alla gör det. Psykisk ohälsa kostar samhället ca 75 miljarder kronor varje år. Men hur mycket kostar det inte varje person, varje anhörig och alla runt omkring? Smärtan, lidandet kan inga pengar i världen ersätta. Ingen succé är värd en människas liv. Jag hade själv en vän som lyckades, som drevs på av opportunister, på samma sätt som Tim. Innan han lämnade oss reflekterade han över om det han drömt om gjort honom lycklig. Han längtade tillbaka till innan, han ville inte längre, han tappade bort sig själv i allt surr. Han finns inte längre och jag har många andra exempel på sådana som gett upp.

En nära anhörig sliter sig dagligen i håret, och som trots att hen känner sig som en pöl, en pöl som folk klampar i och som folk tycker är i vägen, förstör deras skor, ända måste vara superhjälte. Varje dag, varje sekund. Hen förväntas samla ihop sig själv och resa sig till molnen, själv göra gatan torr och himlen klar. Hen mår dåligt, orkar inte mer, skriker efter hjälp. Hen försöker att inte ge upp, men lever i ett vakuum, en parallell verklighet och vet varken ut eller in. Hen kan inte själv, behöver hjälp, erbjuds hjälp, men erbjuds en kam för en ond mage. Hjälp betyder inget om den inte är rätt. Hjälplösheten, maktlösheten tär på vem som helst. Vilken stark och sund person som helst skulle inte orka. Ändå lägger vi denna belastning på de som redan är på botten. Vad kan vi göra? Jo vi skrika, ropar i kör, vi försöker kanske också be om hjälp. Utan framgång. Vi kan vara en flytväst, hålla personen över ytan men sen måste någon dra upp hen ur vattnet. Ingen kan ligga i en kall sjö för länge, bli nerkyld och våt, stå ut hur länge som helst. Ingen orkar. Jag hoppas att hen inte ger upp. En fantastisk person, en tillgång till samhället och en person som verkligen vill må bättre. Jag har sett det för många gånger, personer som så gärna vill, som ändå inte erbjuds hjälp. Det är först när någon ger upp, när man har tappat allt, inte vill längre, är beredd att lämna jordelivet för att man inte orkar mer. Då kan man, om man överlever, om man har tur, kanske få hjälp. Men bara kanske.

Jag ber dig, jag ber mig själv och alla andra, att lyssna, ta ropen på allvar och inse att psykisk ohälsa inte alltid syns. Men det betyder inte att den inte finns. Den finns. Minst 1,4 miljoner svenskar lider av psykisk ohälsa. Förmodligen så många fler. Du som mår dåligt, du är inte ensam. Be om hjälp, stå upp för dina behov, stå upp för dig själv som om du hade vilken annan allvarlig sjukdom som helst. Du som står bredvid, du som driver ett företag, driver på – lyssna och ta signalerna på allvar. Vi kan rädda liv, vi kan rädda samhället och varandra. Ju tidigare desto bättre. Lägg till psyk- och själräddning till hjärt- och lungräddning och ta ditt ansvar. Samhället, politiker och alla med makt måste ta det på allvar. Och gör det innan ännu en själ tar sitt liv. Innan världen förlorar ännu en människa, världskänd som okänd. Vi är alla lika inför den psykiska ohälsan. Frågan är bara hur många liv som måste skördas innan vi gör något åt problemet.

Tyvärr bekräftades det sorgliga vi alla misstänkt av Tims föräldrar. All kärlek till dem, och vila i frid Tim. <3

---

Länkar och källor:

Hur mår Sverige i siffror:

http://www.psykiatrifonden.se/svensk-psykiatrisk-forskning/

En av fem som jobbar...

https://www.svd.se/psykiska-ohalsan-kostar-70-miljarder-om-aret

Vanligaste orsaken till sjukskrivning

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/psykisk-ohalsa-vanligaste-orsaken-till-sjukskrivning

Högre dödlighet

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/10/Hogre-dodlighet-och-somatisk-sjuklighet-vid-psykossjukdom/

http://www.doktorn.com/artikel/även-mild-psykisk-ohälsa-kan-leda-till-för-tidig-död

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/psykiskt-sjuka-doer-tjugo-ar-i-foertid-13199

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/psykiskt-sjuka-doer-tjugo-ar-i-foertid-13199

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/

Om Psykisk ohälsa (inkl. statistik)

http://www.psykiatrifonden.se/psykisk-ohalsa/

http://www.livlinan.org/psykisk-ohälsa/psykisk-ohälsa-och-diagnoser.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/

https://www.ahum.se/bloggen/sju-fakta-om-psykisk-ohalsa-i-varlden/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/angslan-oro-eller-angest/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/

Psykisk ohälsa barn och unga

https://www.svt.se/nyheter/val2018/psykisk-ohalsa-okar-bland-barn-och-unga-vuxna

Vanligaste orsaken till sjukskrivning

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/psykisk-ohalsa-vanligaste-orsaken-till-sjukskrivning

Suicid

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/suicid-sjalvmord/

http://www.spesistockholm.se/om-sjalvmord/

stress kostar 9 miljarder/år, värst drabbade är kvinnorna

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/L0ey21/stress-kostar-staten-nio-miljarder-per-ar

Var tredje patient - psykisk ohälsa

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page